Systemová IT podpora

Správa serverů a Active Directory
Správa serveru je klíčovým aspektem IT infrastruktury, který zajišťuje spolehlivost, bezpečnost a výkonnost systémů, na které organizace spoléhají.
Správa koncových stanic
Správa koncových stanic neboli osobních počítačů je klíčová pro udržení bezproblémového provozu a zajištění bezpečnosti v pracovním prostředí.
Správa aktivních prvků
Správa aktivních prvků IT je klíčová pro udržení chodu počítačových sítí a zajištění, že síťová infrastruktura funguje spolehlivě, bezpečně a efektivně.
Správa datové infrastruktury
Správa datové infrastruktury zahrnuje soubor strategií, postupů a nástrojů, které slouží k efektivnímu řízení a udržování komplexního ekosystému dat v organizaci.

Co zahrnuje správa serverů a Active directory

 • Instalace a Konfigurace: Nastavení hardwaru a softwaru serveru podle potřeb organizace. To zahrnuje operační systém, aplikace, služby a síťové parametry.

 • Monitorování a Diagnostika: Sledování výkonnosti a zátěže serveru, identifikace možných problémů a rychlé reakce na anomálie.

 • Zálohování a Obnova: Pravidelné zálohování dat a nastavení serveru a zajištění schopnosti rychle obnovit data v případě výpadku nebo havárie.

 • Bezpečnost a Zranitelnost: Aplikace bezpečnostních opatření, monitorování zranitelností, aktualizace a záplatování pro minimalizaci rizika útoků.

 • Kapacitní Plánování: Sledování vytížení serveru a kapacitního růstu, aby bylo možné předvídat potřebu upgradu.

 • Přístupová Kontrola: Správa uživatelských účtů, přístupových práv a oprávnění k datům a službám.

 • Patch Management: Aktualizace operačního systému a aplikací na serveru s cílem odstranit bezpečnostní chyby a zlepšit funkčnost.

 • Správa Hardwaru: Monitorování hardwarového stavu serveru, včetně fyzických komponent jako jsou disky, paměť a procesory.


 

Co zahrnuje správa koncových stanic

Instalace a Konfigurace

Nastavení operačního systému, softwaru a aplikací na koncových stanicích podle potřeb uživatelů.

Zálohování dat

Zajištění, že uživatelská data jsou pravidelně zálohována, aby byla chráněna před ztrátou.

Bezpečnost a antiviry

Instalace a konfigurace antivirového softwaru, firewallu a dalších bezpečnostních opatření.

Přístupová kontrola

Správa uživatelských účtů, přístupových práv a oprávnění k souborům a aplikacím na lokální síti.

Aktualizace a záplaty

Pravidelná aktualizace operačního systému a aplikací. Zajištění bezpečnosti a funkcí

Remote management

Možnost vzdálené správy koncových stanic pro diagnostiku a řešení problémů.


Co zahrnuje správa aktivních prvků

 • Konfigurace: Nastavení a konfigurace síťových zařízení, aby byla zajištěna optimální komunikace a výkon sítě.

 • Monitorování: Sledování provozu a stavu síťových zařízení a služeb, identifikace anomálií nebo problémů.

 • Diagnostika: Detekce a analýza potenciálních problémů, chyb a selhání v síťových zařízeních.

 • Aktualizace a Záplaty: Aplikace aktualizací a bezpečnostních záplat pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti zařízení.

 • Bezpečnost: Konfigurace bezpečnostních funkcí, jako jsou firewally, zabezpečený přístup a detekce hrozeb.

 • Správa Šířky Pásma: Kontrola a správa šířky pásma, aby byl zajištěn rovnoměrný a efektivní provoz sítě.

 • Správa Oprávnění: Definování oprávnění a přístupových práv pro uživatele a zařízení v síti.

 • Zálohování a Obnova: Zajištění, že konfigurace zařízení je zálohována a může být obnovena v případě potřeby.

 • Kapacitní Plánování: Predikce budoucí potřeby zdrojů a kapacity síťových zařízení.

 • Integrace a Automatizace: Integrace s dalšími nástroji a automatizace opakujících se úloh pro efektivitu a konzistenci.

 • Správa Remote Prvků: Správa a monitorování síťových zařízení vzdáleně, což je užitečné pro velké distribuované sítě.


 

Co zahrnuje správa datové infrastruktury

Správa dat

Organizace a kategorizace dat, sledování jejich pohybu, zpracování a uchovávání podle stanovených standardů.

Zálohování a obnova

Zajištění, že data jsou pravidelně zálohována a mohou být obnovena v případě ztráty nebo poškození.

Správa úložišť

Konfigurace a řízení fyzických a nebo virtuálních úložišť pro optimalizaci dostupnosti, výkonu a kapacity dat.

Zabezpečení dat

Implementace bezpečnostních opatření pro ochranu dat před neoprávněným přístupem, útoky a ztrátou.

Správa databází

Správa relačních databází a dalších datových úložišť pro zajištění integritu, dostupnost a zabezpečení dat.

Integrace a migrace dat

Začlenění nových technologií a datových systémů, stejně jako přesun dat z jednoho systému do druhého.


Zaujala tě naše služba?